Barn läser sämre - datorn lockar mer

Svenska barn har tidigare varit bäst i världen på läsförståelse, men sedan nittiotalet läser barnen allt sämre - och orsaken verkar vara att barnen tillbringar allt mer tid vid datorn. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Under 30 års tid har barns läsförmåga undersökts i olika länder, och man kom fram till att i länder som USA och Sverige, där datoranvändandet ökat kraftigt, läser barnen sämre och sämre - medan barn i Ungern och Italien, som inte tillbringar lika mycket tid vid datorn, läser allt bättre.

Det är inte datoraktiviteterna i sig som påverkar läsförmågan, enligt forskarna, utan att datorerna tar tid som förr användes till att läsa böcker.