Världsnytt mineral hittat i Värmland

Långbanshyttanit är namnet på det nya mineralet, efter gruvbyn där det upptäckts.  Bakom fyndet står Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning.

Att hitta nya mineral är väldigt ovanligt, om man jämför med hur ofta nya djur och växter upptäcks, men fyndplatsen för Långbanshyttanit har goda förutsättningar, bland annat på grund av dom vulkanutbrott som skedde här för nästan 2 miljarder år sedan.

Mineral är naturliga kemiska föreningar med kristallstruktur, och det nya mineralet är sammansatt av bland annat bly, mangan och magnesium. Idag känner man till omkring 4500 olika mineral.