Nikotinfria låtsascigaretter råder bot på dålig vana

För första gången har man studerat hur effektiva nikotinfria låtsascigaretter är, som hjälp för att kunna sluta röka. För de personer som inte kan sluta röka, för att de har svårt att bryta vanan i att tända en cigarett, så kan en nikotinfri plastinhalator hindra återfall. Det visar en Italiensk studie.

För de försökspersoner som var beroende av rökningen som del av ett vardagligt beteendemönster så klarade två tredjedelar att hålla sig rökfria efter 24 veckor, om de fick låtsasinhalatorn att suga på.

Det ska jämföras med att bara en femtedel av de som genomgick samma program utan inhalatorn till hjälp, klarade av att hålla sig ifrån att börja röka under samma tid.

För personer med ett starkt fysiskt beroende av nikotin visade däremot inte den nikotinfria inhalatorn kunna hindra återfall i att börja röka igen.

Referens:
Caponnetto, P. et al., Effect of a nicotine free inhalator as part of a smoking cessation program, European Respiratory Jounal, erj01096-2010; published ahead of print 2011
DOI:10.1183/09031936.00109610