Kort tystnad övertygar

1:17 min

Pauseringen gör att vi blir övertygande. Beroende på hur vi pratar har vi olika förmåga att inge förtroende och få lyssnaren med oss. Det visar en studie som presenterades vid the American Association for Public Opinion Research årliga möte.

Amerikanska forskare har undersökt hur vi påverkas av säljarens röst vid telefonförsäljning.

Något som de menar är applicerbart i de flesta sammanhang då man vill att någon ska lyssna till ens budskap, om det så är att vara övertygande som säljare eller för att få sin envisa partner att förstå hur man tänker.

Forskarna såg att de som pratade ganska fort, det vill säga med mer än tre och ett halvt ord i sekunden, hade lättare att övertyga lyssnaren och få den att hålla med om budskapet han eller hon ville förmedla.

Personer som pratade fortare eller långsammare var inte lika framgångsrika, något forskarna förklarar med att de som pratar för snabbt upplevs vilja förvilla oss, medan de långsamma verkar mindre smarta.

Något som dessutom visade sig vara viktigt var pauseringen, tyst eller hummande. Om man gjorde paus fyra eller fem gånger per minut så upplevdes man som mer övertygande. Så trots att de som pausade mycket kunde låta som om de stakade sig, var de mer framgångsrika som säljare, än de som talade obehindrat med jämnt flyt. De hummande personerna lät helt enkelt mer naturliga.

Reporter Anna Sandström
vet@sr.se