Twitter räddade lungsjuka japaner

Precis som vid andra stora naturkatastrofer så visade sig sociala medier vara värdefullt efter jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Japan.

Twitter hjälpte bland annat svårt sjuka att snabbt få medicinsk hjälp. Japanska läkare skriver i senaste numret av the Lancet att medan telefonerna var helt nere så fungerade internet ganska bra och med hjälp av Twitter kunde läkarna komma i kontakt med en patientgrupp som hade en allvarlig lungsjukdom och var i akut behov av en viss medicin.

Twittrandet spreds inom patientnätverk om var den livsviktiga medicinen fanns tillgänglig och de allra flesta kunde själva se till att få den.

Vid jordbävningen i Haiti räddades flera liv tack vare twitter.