Ozon kan ersätta besprutning mot mögel

1:50 min

Stora mängder frukt och grönsaker måste kasseras eftersom de angrips av svamp. Men angreppen kan minskas kraftigt om man tillsätter ozon i luften i lagerlokalen.

Om det fungerar på äpplen kan det betyda mycket för exempelvis svenska fruktodlare.

– I så fall är det fantastiskt. Det största bekymret vi har med långtidslagring är svamptillväxten, säger Lars-Olof Börjesson på odlarnas företag Äppelriket.

Hur mycket ställer svampangreppen till med?

– Använder odlarna svampmedel på rätt sätt är det inte så mycket, men vi har varit med om att tvingas kassera 25--30 procent av vissa partier som varit helruttna när vi öppnat långtidslagren. Det är katastrof både för oss och odlarna.

Nu visar en skotsk studie att små mängder ozon i lagerlokalen kan minska angreppen av mögel och andra svampar på frukt och grönsaker med 95 procent.

Marknära ozon kan ju annars skada växtlighet, men här handlar det om kontrollerade halter inomhus.

Metoden är tillåten i USA men används inte i EU trots att de rön som finns i det stora hela är lovande, säger Marie Olsson på Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Man har fått i huvudsak positiva effekter att man har mindre angrepp av olika mögelslag som går på de flesta produkter som man har undersökt, men allt har inte varit enbart positivt.

Skulle man kunna använda detta i stället för traditionella bekämpningsmedel?

– Både och. Jag tror inte att ozon helt kan ersätta vanliga metoder, säger Marie Olsson.

Äppelodlaren Martin Engelbrekt tror att ozon skulle kunna fungera mot lager-skorv i hans kyllager.

– Har man skorv ute på träden i odlingen, så finns det också skorvsporer på äpplena när man lägger dem i lådan och kör in dem i lagret.  Sporerna kan då växa till sig på äpplet inne i lagret. Där kan jag mycket väl tänka mig att man kan motverka det med ozon, säger Martin Engelbrekt.

Hör mer om ozon som alternativ till kemisk bekämpning av svampangrepp i Vetenskapsradions veckomagasin fredag 20 maj kl 13.20 i P 1.

Referens
Singleton, I. et al: Potential use of ozone gas to reduce fungal spoilage of fresh produce. Poster. Society for General Microbiology, Spring conference, 2011.

Läs mer: