Brusten gödseldamm utanför St Petersburg

1:23 min

En damm med gödsel från en stor kyckling farm utanför St Petersburg har sprungit läck med kraftiga utstläpp av fosfor och kväve som följd. Den här gången gick utsläppen till sjön Ladoga, men flera farmer i riskzonen ligger nära Östersjön, säger Seppo Knuttila, som jobbar på det statliga forskningsinstitutet Finska miljöcentralen.

Hålet i gödseldammen är ungefär 1.5 högt och en meter brett. Dammen är gammal och vallarna gjorda av torv. Annars kan det små sippra ut gödsel, men nu har dammen alltså också brustit och gödslet breder ut sej över markerna. Det är bara några hundra meter till närmsta flod som sen löper vidare till Ladogasjön.

Seppo Knuttila vid Finska miljöcentralen räknar med att 40-50 ton fosfor och uppemot 200 ton kväve släppts ut, vilket är dubbelt så mycket som årligen renas i Helsingfors.

Flera kycklingfarmer med mellan en och fem miljoner kycklingar ligger ännu närmre Östersjön, och är i riskzonen för att också få brott på sina dammar nu när regn och smältvatten samlas. Det är oroande för situationen i Finska viken och Östersjön framöver, menar Seppo Knuttila.

I St Petersburg- området har utsläppen tidigare minskat mycket genom satsningar på reningsverk. Men från städerna runt omkring St Petersburg släpps forfarande mycket utan riktig rening ut i havet.  Som bov nummer två finns jordbruket, och där är dammarna en stor del av utsläppen. 

-Ska man försöka satsa på minskade utsläpp från jordbruket  är det kostnadseffektivt att  förbättra dammarna i Ryssland jämfört med dyra metoder att göra diken på åkrar för att samla upp kväve och fosfor vid plöjning, säger Seppo Knuttila vid Finska miljöcentralen. 

Han räknar med att cirka 100 000 euro behövs för att åtgärda problemet.