Färre dör av hiv i Kina

En satsning på att erbjuda gratis bromsmediciner för hiv-smittade i Kina har haft god effekt. Sen programmet drogs igång 2002 så har dödligheten i hiv-relaterade sjukdomar minskat med mer än 60 procent.

Den minskade dödligheten gäller dock bara i den grupp av smittade som anses behöva sådana här bromsmediciner - vilket är knappt hälften av alla som rapporteras som smittade - och bara en femtedel av alla kineser som man tror är smittade.

Det är tidskriften The Lancet Infectious Diseases som i dag publicerar den första sammanställningen av hiv-vården som gäller hela Kina.

Jan Albert, som är professor i smittskydd vid Karolinska institutet, säger till Vetenskapsradion att Kina tycks ha ett mörkertal på runt 50 procent, vilket är en ganska vanlig nivå globalt - i Sverige beräknas mellan 10 och 15 procent av alla hiv-smittade vara oupptäckta.

Han konstaterar att Kina länge inte insåg eller erkände att man hade problem med hiv, bland annat smittades många blodgivare, men att landet nu försöker göra något åt problemet.

Referens:

Zhang, F. et al: Effect of earlier initiation of antiretroviral treatment and increased treatment coverage on HIV-related mortality in China: a national observational cohort study. The Lancet Infectious Diseases, published online May 19, 2011. Doi:10.1016/S1473-3099(11)70097-4. See online comment: doi:10.1016/S1473-3099(11)70118-9.