Så mycket bättre är tvåfotingar på att slåss

Den amerikanske biologen David Carrier har räknat ut hur mycket bättre det är att stå upprätt och slåss, än att stå på alla fyra.

Alla typer av slag blev i storleksordningen 50 procent hårdare när männen i undersökningen stod upprätt. Deras nedåtriktade slag blev också ungefär tre gånger så hårda som de uppåtriktade, vilket också gör det fördelaktigt att stå upp.

Enligt undersökningen kan detta vara ännu en god förklaring till att människan numera går upprätt.

Så länge det handlar om att gå och springa så är det nämligen mycket mer effektivt att vara fyrfoting. Det måste alltså ha varit en stor fördel av annat slag som gjorde att människan, genom evolutionen, blev tvåbent. Till exempel den fördel det innebär att kunna slåss kraftfullt mot fiender och rivaler.

Teorin om att detta har spelat in för människans utveckling mot upprätt gång är inte ny, men nu har biologen David Carrier satt siffror på hur mycket slagstyrkan betyder.

Andra populära teorier om varför vi numera är tvåbenta går bland annat ut på att det är lättare att arbeta med verktyg och vapen, eller att nå upp till höga grenar.

Det här kan också förklara varför kvinnor tenderar att välja långa män; de kan helt enkelt försvara kvinnan och familjen.

Referens
Carrier D.: The advantage of standing up to fight and the evolution of habitual bipedalism in hominins. PLoS ONE 6(5): e19630. doi:10.1371/journal.pone.0019630