Patienter får påverka forskningen

2:00 min

Forskarskolor för patienter är något som kommer inom den psykiatriska forskningen. Det är små grupper av patienter som lär sig forskningsmetoder och assisterar i pågående forskningsprojekt.

- Framförallt handlar det om patienter med psykos. Där har vi fått vara med och påverka vilka frågor som ska ställas, säger Ingemar Odenbrand som själv är patient.

Ingemar Odenbrand i Lund är patient och har gått i forskarskola. Det är ett led i en satsning från CEPI, Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser. Patienter fick intervjuaruppgifter i olika forskningsprojekt. Patienter som intervjuar patienter med andra ord.

Lennart Lundin, psykolog och sektionschef vid psykosenheten för Västra Götalandsregionen, menar att med den här metoden kan forskningen få en allsidigare utvärdering av t.ex. olika behandlingsmetoder.

-Brukarna är med och formulera forskningsfrågor. Vi får veta vilka metoder som känns bra och respektfulla.

Forskarskolorna är ännu i sin linda, bara en liten grupp patienter har prövat på metoden. Känner man då som patient att man påverkar forskningens inriktning?

- Ja, vi har varit med i fyra fem projekt här i Malmö, och där har vi påverkat hur frågorna har ställts till patienterna, säger Ingemar Odenbrand.

Reporter Per Gustafsson
per.gustafsson@sr.se

Läs mer: