Diabetes kan skjutas upp

Forskare på Karolinska institutet har hittat ett sätt att fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes.

Forskarna satte in en behandling som minskade produktionen av apolipoprotein CIII (ApoCIII) i blodet hos råttor.

Proteinet bidrar till att framkalla diabetes genom att det dödar de betaceller i bukspottkörteln som producerar insulin.

Men när produktionen av ApoCIII minskades med så kallad antisense-behandling, så dröjde det dubbelt så länge innan råttorna blev sjuka i diabetes.

Om det fungerar på människor, så kan sjukdomsdebuten uppskjutas och därmed också svåra komplikationer i kärl och nerver.

Referens
Holmberg, R. et al: Lowering apolipoprotein CIII delays onset of type 1 diabetes. PNAS, online ahead of print 13--17 juni 2011.