Ny alganläggning i Umeå ska rena luft och vatten

1:44 min

Nu startas Sveriges första stora pilotanläggning för odling av mikroalger vid ett kraftvärmeverk i Umeå. Tanken är att algerna skall kunna rena både spillvatten från industri och stadens reningsverk och minska utsläpp av koldioxid från kraftvärmeverket samtidigt som det skapar nytt biobränsle.

Uppe på taket till kraftvärmeverket Dåva 1 i Umeå odlas alger, i en liten oval bassäng fylld med spillvatten från ett av stans reningsverk. Genom en slang som dragits direkt från värmeverkets skorsten bubblar rökgaser upp i det grönaktiga vattnet.

Mikroalgerna växer mycket snabbare än andra växter med hjälp av solljus och koldioxiden som finns kvar i rökgaserna. Dessutom binder de fosfor och kväve ur spillvattnet. Algerna kan sedan skördas och rötas för att bli biogas eller omvandlas till biodiesel, berättar Francesco Gentili, agronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– De kan tåla högre koncentrationer av koldioxid än stora växter. Så du kan mata dem direkt med koldioxid och de är fantastiska att rena direkt på plats.

Det är algernas förmåga att rena vatten och samla upp koldioxid samtidigt som de producerar ny biomassa, som fått bland andra Energimyndigheten och Umeå Energi att nu satsa drygt 7 miljoner kronor extra på en betydligt större pilotanläggning där man även ska kunna testa andra alger.

Mikroalger är ett hett forskningsområde och kan också användas till mat, gödsel och bioplast mm. Francesco Gentili hoppas nu kunna locka algforskare från hela världen till Umeå.

– Det finns massor av alger härute som vi inte testat och som potentiellt är väldigt bra. Då är det en del av jobbet att hitta och kartlägga dem, säger Gentili