NY STUDIE HÄVDAR:

Inget samband mellan mobilanvändning och risken för hjärntumör hos barn

1:33 min

För ett par månader sedan gick Världshälsoorganisationen WHO ut med att de anser att mobiltelefoner kan vara en möjlig risk för hjärntumörer, men det eventuella sambandet mellan mobilanvändning och cancer är mycket kontroversiellt. Idag presenteras en studie i Journal of the National Cancer Institute som undersöker sambandet mellan barns mobilanvändande och förekomsten av cancer. Studiens slutsats är att det inte finns en ökad risk för hjärntumörer bland unga mobilanvändare.

Tidigare studier har undersökt mobiltelefonen som cancerrisk för vuxna, men idag har de flesta ungdomar och barn en mobil som de använder flitigt. Frågan som många ställer sig är om deras unga hjärnor under utveckling skulle vara extra känsliga för mobilens radiovågor. Men den här studiens slutsats är att det inte finns ett sådant samband. Forskarna kunde inte se en högre risk för de barn som använt mobilen under längst tid och inte heller en ökad förekomst av cancer runt örat där man håller telefonen.

I studien intervjuades barn och ungdomar i åldern 7-19 år i Danmark, Norge, Sverige och Schweiz. Mobilvanorna hos 352 barn som insjuknat med en hjärntumör jämfördes med en kontrollgrupp av 646 friska barn.

De senaste tjugo åren har användningen av mobiler ökat explosionsartat  och om telefonerna orsakade cancer borde man se en motsvarande ökning av antalet hjärntumörer, men det har man inte:
– I och med att mobiltelefonen är en exponering som inte fanns tidigare, och att nästan alla är exponerade idag, så måste det ge utslag i förekomsten av cancer. Det finns studier som undersökt detta och det är ingen av dem som talar för att det finns en förändring i förekomsten av cancer över tid, konstaterar epidemiologen Maria Feychting vid Karolinska Institutet, som är en av forskarna bakom studien.

Det finns heller ingen etablerad mekanism som förklarar hur radiovågorna från mobilen skulle kunna leda till cancer. Strålningen från mobilen har för låg energi för att påverka vårt dna. Men frågan är kontroversiell och studien är liten och bygger delvis på att barnen själva ska komma ihåg hur mycket och hur ofta de har använt mobilen.  Därför tror inte ens professor Maria Feychting själv att frågan skulle vara avgjord i och med detta:
– Till slut kan man säga att det mesta talar emot, men man kan nog aldrig säga att vi säkert vet att det här inte påverkar risken.

Referens: Aydin, Feychting, Schüz, et. al. Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case–Control Study. Journal of the National Cancer Institute. DOI: 10.1093/jnci/djr244