Jordens arter uppskattas till nio miljoner

Biologer har länge undrat hur många olika arter av djur, växter, svampar och encelliga organismer, som kan finnas på jorden. Hittills har det mest funnits gissningar, men enligt en ny mer systematisk uppskattning finns det runt nio miljoner arter, plus eller minus någon miljon.

Forskarna i USA och Kanada utgick från grupper av djur som vi har kartlagt grundligt, som fåglar och däggdjur, och använde statistiska verktyg för att upppskatta antalet arter även i andra grupper.

Totalt ungefär nio miljoner olika arter, kan alltså vara den bästa gissningen hittills av hur många arter som vi människor delar planeten med, tror forskarna.