Mystisk stjärna funnen i Vintergatan

Europeiska forskare har hittat en 13 miljarder år gammal stjärna – den äldsta som hittats i Vintergatan. Märkligt nog har den väldigt lite av de ämnen som man har trott behövs för att en stjärna ska bildas.

Stjärnor består till allra största delen av de lätta grundämnena väte och helium, men dagens modeller för hur stjärnor bildas kräver också att det finns extremt små mängder tyngre grundämnen som kol och syre.

Den nyupptäckta, men väldigt gamla, stjärnan innehåller 20 000 gånger mindre av de tunga ämnena. Det kan betyda att stjärnor som skapades i universums absoluta barndom bildades på ett annat sätt än man har trott.

--  Det blir en utmaning för astronomer att förklara fyndet, säger Andreas Korn, universitetslektor i fysik och astronomi i Uppsala.

Referens: Elisabetta Caffau, Piercarlo Bonifacio, Patrick François, Luca Sbordone, Lorenzo Monaco, Monique Spite, François Spite, Hans-G. Ludwig, Roger Cayrel, Simone Zaggia, François Hammer, Sofia Randich, Paolo Molaro, Vanessa Hill. An extremely primitive star in the Galactic halo. Nature, 2011; 477 (7362): 67 DOI: 10.1038/nature10377.