Nanorör lurar cellerna

1:28 min

Nanorör, tunna rör av kolatomer, kan ge samma typ av skador på lungorna som asbest, om man andas in dem. Och nu har forskare visat att en av anledningarna till att den här typen av fibrer ställer till så stora problem är att cellerna försöker äta upp dem.

Kolnanorör är ett av de vanligaste typerna av nanomaterial och har redan fått stor betydelse inom tekniken, men forskning har också visat att det finns hälsorisker eftersom nanorören kan skada cellerna i kroppen. Och nu visar ny forskning varför nanorören kan vara farliga. Bengt Fadeel som är professor vid Karolinska Institutet och forskar på hur nanomaterial påverkar kroppen förklarar:

– Kortfattat kan man säga att det dom visar är att kolnanorör går in som en nål i celler, och de här är viktigt att studera eftersom tidigare forskning har visat att kolnanorör kan inducera inflammation och andra skador.

Det som händer är att en cell som kommer i kontakt med ett nanorör försöker äta upp det, och när röret väl har börjat gå in i cellen är det för sent för att backa - Det hela slutar med att cellen blir spetsad.

Men forskarna upptäckte också att formen på ändarna på nanorören spelade roll för om cellen försökte äta upp dem eller inte, och man hoppas att det ska kunna leda till att nanomaterial kan bli mindre hälsofarliga i framtiden.

Referens


Shi et. al. Cell entry of one-dimensional nanomaterials occurs by tip recognition and rotation. Nature nanotechnology. DOI: 10.1038/nnano.2011.151