Relativ hjärna lär sig sången bäst

1:11 min

Sångfåglars förmåga att lära sig sjunga olika toner verkar inte ha med den totala storleken på hjärnan att göra utan stoleksförhållandet mellan olika delar av hjärnan.

Det lär dröja till våren innan vi hör koltrasten sjunga här hos oss i Sverige igen, men då kan man komma ihåg att hjärnan hos den är större i de högre delarna jämfört med de lägre delarna.

Det är nämligen så att fåglar som kan lära sig att sjunga med många olika toner verkar ha en större övre del av hjärnan än den nedre delen. Den högre delen av hjärnan hos fåglar, motsvarande vår cortex, kallas högre vocal-centrat och forskarna trodde att storleken skulle vara avgörande, men det visar sig alltså att förhållandet i storlek är viktigare än själva storleken i sig.

Forskarna vid universitet i USA och Europa undersökte 49 olika arter av sångfåglar och bland de som sjunger med flest toner finns bl a koltrastar och våra svenska sångare, som t ex lövsångare.

Referens:
Motor pathway convergence predicts syllable repertoire size in oscine birds, published Sept. 12, 2011 in the Proceedings of the National Academy of Sciences, doi 10.1073/pnas.1102077108