FN-möte om dödliga sjukdomar i världen

En grupp svenska forskare besöker nu FN-högkvarteret i New York för att visa hur fysisk aktivitet kan användas för att bekämpa kroniska sjukdomar.

Den Svenska metoden med fysisk aktivitet på recept utarbetades redan för tio år sedan och det finns nu liknande behov i delen av världen, eftersom det har skett förändringar i livsstil i fler länder i världen som innebär att kroniska sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdom får allt större betydelse.

Totalt räknar WHO med att mer än 60 procent årligen dör av den här typen av sjukdomar.