Vi gäspar mer när det är kallt

Gäspar vi för att kyla ned hjärnan när vi blir för varma? Det tror amerikanska forskare som har undersökt om människor gäspar olika mycket i olika temperaturer. Och forskarna upptäckte att när de visade försökspersonerna bilder på folk som gäspade började dubbelt så många gäspa i rumstemperatur, jämfört med när det var riktigt varmt. Forskarna tror att det här betyder att fler började gäspa när den kallare luften kunde kyla ned kroppen än när luften var så varm att en inandning inte var avkylande.


Referens

Gallup AC and Eldakar OT (2011). Contagious yawning and seasonal climate variation. Front. Evol. Neurosci. 3:3. doi: 10.3389/fnevo.2011.00003