Belöning till den som fångar amerikansk hummer

1:34 min

Sen ett antal år tillbaka är det vanligt med import av levande humrar till Sverige från den nordamerikanska östkusten. Men humrar ska kokas levande kort före att de ska ätas och i de glapp som uppstår mellan leverans och konsumtion så måste humrarna hållas vid liv. Befinner man sig på Sveriges västkust med sitt salta vatten så är det frestande enkelt att sänka ner humrarna i sumpar i havsvattnet. Något som är tillåtet för vanlig europeisk hummer men absolut förbjudet för de importerade amerikanska.

–Vi tror att de amerikanska humrar som påträffats de senaste åren är just sådana som rymt från sumpar, säger Vidar Øresland på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Sedan 4-5 år tillbaka har sammanlagt en handfull amerikanska humrar rapporterats till Havsfiskelaboratoriet.

–Men det finns ett mörkertal här, eftersom amerikanska humrar gärna lever på djupare vatten än de europeiska och därför t ex inte hamnar i vanliga hummertinor, säger Vidar Øresland.

Havsfiskelaboratoriet hoppas genom att locka med belöning på 500 kronor per hummer att få in de amerikanska humrar som fångas och därmed få en bättre bild över hur många av de främmande humrarna som lever längs västkusten.

–Vi tror att de amerikanska humrarna sprider sjukdomar och inte minst parasiter av typer som inte alls ska finnas i Europa. I USA och Kanada är dessa hummerproblem stora i vissa områden, menar Vidar Øresland.

I Norge har av någon anledning åtskilligt fler humrar av denna främmande typ fångats – ett 20-tal sen 1999. I Sverige fångades den första kända amerikanska hummern så sent som 2008.

–Bland annat fångades tre amerikanska humrar precis utanför fiskauktionen i Smögen, berättar Vidar Øverland. Dessa humrar hade gummiband på klorna vilket indikerar att de förvarats i en sump och rymt därifrån.

Havsfiskeforskarna menar att det i regel är ren okunskap som ligger bakom att ett okänt antal amerikanska humrar nu lever på olika djup längs den svenska västkusten.

Havsfiskelaboratoriet som numera är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vill förbjuda importen av levande hummer till Sverige.

–Då skulle detta problem bli mycket mindre, säger Vidar Øresland.