Självlysande cancerceller kan hjälpa kirurger

Tyska och nederländska forskare har utvecklat en metod för att göra cancerceller självlysande, och för fösta gången testat metoden under en operation.

Forskarna testade metoden vid fyra operationer av äggstockscancer. Vid canceroperationer är det viktigt att ta bort så många cancerceller som möjligt, för att minska risken att cancern återkommer. Men det kan vara svårt för kirurgerna att skilja cancerceller från vanliga celler. Så forskarna injicerade patienterna med ett ämne som bara fastnar på cancerceller, och som blir självlysande när forskarna lös på det med en typ av laser. Det gjorde att kirurgen kunde se cancercellerna på en skärm under operationen.

Referens

van Dam et. al. Intraoperative tumor-specific fluorescence imaging in ovarian cancer by folate receptor-α targeting: first in-human results Nature Medicine doi: 10.1038/nm.2472