Skalbaggslarv attackerar groda

Grodor äter ju skalbaggslarver, bland annat, men nu har biologer hittat ett fall där rollerna är omvända. Det är larven från en sydeuropeisk jordlöpare (Epomis circumscriptus) som har specialiserat sig på att äta grodor som är mycket större än den själv.

Larverna lockar till sig grodor genom att vifta med sina antenner. Och grodan, som uppfattar larven som ett byte, attackerar. Men samtidigt som grodan attackerar den gör larven en undanmanöver, sträcker sig framåt och biter sig fast i grodan. När larven har bitit sig fast suger den ut grodans blod, och ibland äter den även upp köttet från den mycket större grodan.

Forskarna såg också att grodorna inte klarade sig ens när de lyckades äta upp skalbaggslarverna; vi flera tillfällen spydde grodorna upp oskadda larver som sen bet sig fast på grodorna, vilket är det som visas på filmen.

Enligt forskarna är det mycket ovanligt att bytesdjur, som skalbaggslarver, utvecklas för att själva attackera sina rovdjur, och därmed kasta om rollerna

Referens

Wilzen & Gasith An unprecedented role reversal: Ground beetle larvae (coloptera: Carabidae) lure amphibians and prey upon them. PlosONE DOI: 10.1371/journal.pone.0025161