Fuskanklagad professor behåller jobbet

1:19 min

Den fuskanklagade professorn vid Göteborgs Universitet får inte bara tillbaka sina forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Personen får även behålla sin professorstjänst trots att Göteborgs universitetet så sent som i augusti ville avskeda personen. Orsaken är att Vetenskapsrådet på grund av pappersslarv dragit tillbaka sin utredning som pekade ut professorn som skyldig till mycket grovt forskningsfusk.

- Vi har tagit tillbaka anmälan.

Nej, Pam Fredman somär rektor vid Göteborgs Universitet vill inte längre sparka den professor som konstaterats skyldig till grovt och mycket grovt forskningsfusk på sin tidigare arbetsplats Karolinska Institutet.  Trots att hon som rektor i augusti skickade in en anmälan om att få avskeda professorn hos Statens Ansvarsnämnd, som är den myndighet som hanterar såna här fall.

Orsaken är att Vetenskapsrådet beslutat att dra tillbaka den utredning där forskningsfusket konstaterades på grund av slarv i diarieföringen och dokumentationen av hur arbetsprocessen gått till. Det handlade inte om att utredningen hade fel i sak.

Eftersom utredningen dragits tillbaka finns inte längre arbetsrättslig grund för Göteborgs Universitet att avskeda professorn, trots att en omfattande utredning alltså konstaterat att professorn gjort sig skyldig till grov och mycket grov vetenskaplig oredlighet, bland annat genom att ha lagt till data från påhittade experiment i sina doktoranders manus.

Pam Fredman menar att andra får bedöma hur den här historien påverkat förtroendet för hennes universitet, men hon är kritisk till hur Vetenskapsrådet agerat.

- Det är väldigt olyckligt för svensk forskning att vi har hamnat i den här situationen.