Särskild koll på städers utsläpp

Tyska och nederländska forskare har tagit fram en ny modell för att beräkna hur kväveoxider sprids från stora städer.

Kväveoxider är ett stort miljöproblem och bidrar bland annat till surt regn och till att marknära ozon bildas på sommaren. Med den nya modellen kan forskare använda satellitbilder för att se hur kväveoxiderna sprids och hur länge de finns kvar i luften. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science.

Referens
Bierle et. al. Megacity emissions and lifetime of nitrogen oxides probed from space. Science. DOI:10.1126/science.1207824