Forskarskola planeras för samer

0:46 min

En forskarskola för nya samiska doktorander. Det kan bli ett av resultaten av de över 50 miljoner som finns för en fyraårig satsning på samisk forskning. Men frågan är känslig eftersom det inte går att sätta krav på man ska vara same för att komma in.

Peter Sköld chef för Centrum för samisk forskning lyfte fram idén om en forskarskola vid ett möte med forskare från olika delar av Sverige.

--Ska man göra en sådan satsning så måste vi kunna bereda plats särskilt för samiska doktorander, för det skulle vara en verklig utveckling av den här verksamheten, hur man sen löser det, det återstår att se."

Formas har fått i uppgift av regeringen att fördela över 50 miljoner på samisk forskning kommande fyra år. På mötet framhölls att det behövs fler samer som forskar. Ett av förslagen var alltså att inrätta en forskarskola, exakt i vilken form är oklart.

Men att det skulle ge fler samiska forskare är inte självklart, eftersom det är förbjudet att ha etnicitet som krav för att komma in.

Peter Sköld tror att det går att lösa ändå, för det behövs, säger han

--Forskningen, om vi tittar bakåt har i stor utsträckning bedrivits av icke-samer och vi vet att forskningen blir mycket bättre om man kan lägga till inifrånperspektiv och den särskilda kompetens och kunskap som man har som same inifrån, och det skulle alltså förbättra hela forskningsfronten om man fick in den kunskapen och kompetensen på universiteten i större utsträckning".

Formas forskningschef Anna Ledin ser inga problem med att få med särskilt samer på en forskarskola.

--Gör vi en forskarskola och säger att det är de här frågeställningarna som ska belysas, då måste man koppla in kompetens i den, och där måste ju rimligtvis representanter från det samiska samhället ha en kompetens som är annorlunda än vad etniskt svenskar har till exempel. Man kan problematisera och göra det till ett problem eller man kan hitta lösningar tror jag och här med en forskarskola så kan man hitta lösningar utan att bryta våra lagar.

Reporter Thomas Sarri, Sameradion.