Ekologiskt kaffe ger mer giftfri odling

1:42 min

Att köpa ekologiskt märkt kaffe ger verkligen effekt på kaffefälten. Det visar en ny studie av drygt 230 kaffebönder i Colombia som kraftigt minskat sin användning av konstgödsel och växtgifter sen de blev ekocertifierade enligt den amerikanske forskaren Allen Blackman på det oberoende forskningsinstitutet Resources for the Future.

– Jag anser att ekologisk certifiering generellt är relativt bra reglerad och kontrollerad, men frågan är om ekomärkningen ändrar odlarnas beteende i Colombia? Ja det verkar som att certifieringen haft effekt på odlarnas miljöbeteeende åtminstone i det här området, säger Allen Blackman.

Det kan tyckas självklart att ett KRAV-märke på paketet verkligen betyder att kaffet är producerat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Men att köpa ekomärkta kaffepaket för någon krona extra i pris, ger det verkligen mer ekoodling, så att det inte bara är bönder som redan tidigare odlade giftfritt som nu får bättre betalt?

Enligt den nya studien som presenteras på torsdag på seminariet "Entwined - emerging Trends in Sustainable Trade" i Stockholm så verkar det faktiskt som om certifieringen i sig innebär en förändring.

Forskarna har gått igenom en enkätundersökning med några hundra kaffebönder i Colombia där en del är certifierade, andra inte och efter nogranna analyser funnit att de ekologiskt certifierade bönderna verkligen använder mycket mindre kemikalier nu än innan. Däremot säger studien inget om effekterna på naturen och den biologiska mångfalden.

Just nu byggs med hjälp av pengar från bland annat den svenska stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra en offentlig databas med uppgifter från 4000 kaffeodlare runt om i världen, som på sikt kan ge säkrare svar om ekomärkningens miljöeffekter, hoppas programchefen för projektet Entwined, Mark Sanctuary på miljöinstitutet IVL.
– Jag tycker inte att vi kan lita på miljömärkning som ett verktyg som kan rädda miljön men det kan bidra nånting, anser Mark Sanctuary på IVL.