Flera länder påväg att utrota malaria

Nästan en tredjedel av alla malaria drabbade länder tycks kunna utrota den myggburna sjukdomen inom de närmsta tio åren, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Idag finns det 108 länder med utbredd malaria, trots att smittan går att förebygga och behandla.

Enligt WHO krävs bla tydligt nationellt ledarskap för att kunna minska smittan. Myggnät över bäddarna är en av metoderna för att hålla myggan borta.

Nästan 30 länder är nu påväg att kunna utrota malaria.

Nära 780 000 dog i malaria under 2009, enligt ny statistik, vilket är en minskning jämför med tidigare år. De som dör är främst barn under fem år i afrikanska länder.