Finanskrisen slår hårt mot norsk forskning

2:20 min

Nu drabbar finanskrisen även forskningen. På grund av börsnedgången har många forskningsfonder minskat i värde. I Norge har börsfallen lett till att regeringen nu lägger ner den nationella forskningsfonden, som byggts upp med hjälp av pengar från oljeutvinningen. Beslutet får hård kritik både från politiker och forskare. Men svenska forskningsstiftelser verkar klara sig bättre.

- Det har varit negativa reaktioner från alla håll, att det här verkligen är ett bakslag för synen på forskning som en investering, säger Ellen Veie på Norges forskningsråd.

Tack vare oljerikedomarna har Norge sedan tretton år tillbaka haft en särskild forskningsfond, som använts för att bygga upp långsiktiga satsningar inom områden som energi, havsbruk och klimat. Fonden har stått för 16 procent av de norska forskningssatsningarna, men nu läggs den alltså ner eftersom avkastningen blivit så låg.

I stället utökas den vanliga forskningbudgeten något, men problemet är att forskningssatsningar nu får konkurrera med andra utgifter, som sjukvård eller arbetslöshetsersättningar.

- Forskningsmedlen måste nu konkurrera med andra viktiga områden som hälsa, arbete och så vidare på en helt annan nivå, säger Ellen Veie som menar att beslutet gör det svårt för forskningsrådet att göra långsiktiga satsningar.

- Den friheten till ett långsiktigt perspektiv har inte längre forskningsrådet, säger Ellen Veie.

Sverige har ingen motsvarighet till den norska forskningsfonden. De mindre svenska forskningsstiftelser som finns - och som tillsammans kommer att dela ut dryga tre miljarder till forskning under nästa år- har också påverkas märkbart av börsoron. Det visar Vetenskapsradions genomgång.

KK-stiftelsens tillgångar har till exempel minskat med en miljard i värde sedan årsskiftet och Stiftelsen för strategisk forsknings kapital har minskat med ungefär en halv miljard under samma tid. Östersjöstiftelsens kapital har minskat med nästan 800 miljoner.

Men trots att de flesta forskningsstiftelserna som Vetenskapsradion varit i kontakt med uppger att deras tillgångar påverkats negativt av börsoron, så kommer inte nästa års forskningssatsningar att vara i fara.

Riksbankens jubileumsfond, vars tillgångar minskat i värde med ungefär 900 miljoner sedan årsskiftet, har till exempel en stor buffert från tidigare år som just nu motsvarar summan för 10 års forskningsanslag.

Många av stiftelserna har också valt att placera stora delar av sina tillgångar utanför börsen, genom att till exempel investera pengar i fastigheter, och säger sig därför inte vara lika utsatta för aktiemarknadens upp- och nedgångar.