Ny typ av supraledare hittad

En ny typ av supraledare har upptäckts av en forskargrupp på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Forskarnas arbete började med ett experiment 2001 där de såg egenskaper hos en supraledare som inte stämde överens med de två tidigare kända typerna av supraledare.

Johan Carlström, doktorand i statistisk fysik, på KTH, är en av forskarna bakom upptäckten och enligt honom är det långt till någon praktisk tillämpning.

– Exakt vad det innebär för industriella tillämpningar det är oklart just nu, men det tillåter oss att undersöka en massa intressanta fysikaliska modeller och se nya fenomen, tillstånd och fasövergångar, säger Johan Carlström, doktorand i statistisk fysik på KTH.

När de utsätts för magnetfält bildar supraledarna något som fysikerna kallar för kvantvirvlar, de kan liknas vid små tromber av supraledande elektroner, och här delas de upp i två klasser, typ 1 eller typ 2 beroende på om virvlarna attraherar varandra eller om de stöter bort varandra.

Den här nya typen kallar KTH-forskarna för 1.5. Den är, som namnet säger, ett mellanting av de båda tidigare och har också egenskaper som är en blandning av de båda. Kvantvirvlarna både stöter bort och drar till sig varandra.

Referens:
Carlström J, et al, Semi-Meissner state and nonpairwise intervortex interactions in type-1.5 superconductors, Phys. Rev. B 84, 134515 (2011) [11 pages], DOI: 10.1103/PhysRevB.84.134515