Startskottet går för Europas navigeringssystem

Idag vid lunchtid skjuts de två första Galileo-satelliterna upp i rymden. Galileo är Europas eget satellitnavigationssystem och är tänkt att fungera vid sidan om och tillsammans med amerikanska GPS och ryska Glonass.

Båda dessa system är militära, men Galileo är ett helt och hållet civilt initiativ och tänkt att göra Europa oberoende från stormakterna i krislägen.

Uppskjutningen äger rum i franska Guyana i Sydamerika. Totalt är det tänkt att 30 satelliter ska ingå i systemet som beräknas vara i full gång inom tio år.