LENNART NILSSON-PRISET

Bilder på cellens inre premieras

Alla bilder: Nancy Kedersha.
       
Den amerikanska biologen Nancy Kedersha får årets Lennart Nilsson-pris för sina färgbilder där hon avslöjar cellernas inre liv.

Årets pristagare Nancy Kedersha har – i likhet med fotografen Lennart Nilsson – avslöjat aspekter av livet som tidigare var fördolda. Hon har gjort det osynliga synligt.

"Nancy Kedershas färgbilder öppnar våra ögon för livets minsta beståndsdelar. Genom sitt arbete utvecklar hon cellbiologin både vetenskapligt, pedagogiskt och estetiskt", säger juryn i sin motivering.

Kedersha använder sig av konfokalmikroskop för att göra biologiska data till en konstnärlig upplevelse.

Nancy Kedersha är forskare vid Harvard Medical School, Boston, USA. I mitten av åttiotalet var hon med och upptäckte en tidigare okänd struktur i cellen, en liten organell som i sin form påminner om en kyrkokupol.

För att bättre kunna lista ut den nyupptäckta strukturens sammanhang i cellen förfinade hon tillgängliga tekniker för att färga in cellernas beståndsdelar med olika färger – så kallad fluorescens.

Det finns tusentals antikroppar och andra substanser som får enskilda molekyler i cellen att lysa i grön, röd eller blå färg. Med deras hjälp kan Nancy Kedersha lyfta fram olika funktioner i cellerna. Genom att kombinera olika substanser lyckas hon få fram en rad nyanser utöver de tre grundfärgerna. Med sina färgbilder kan hon skilja på friska celler och cancerceller, celler som vilar och celler i olika stadier av delning.

Lennart Nilsson-priset instiftades 1998 och delas ut årligen för insatser inom vetenskaplig och medicinsk fotografi. Prissumman är på 100 000 kronor.