Teorin om människans skuld till massutrotning i Nordamerika stärks

1:52 min

Efter den senaste istiden fanns det bland annat elefanter, kameler och stora trögdjur i Nordamerika. Men inga av de här stora djuren finns kvar. Ny forskning, som publiceras i Science, tycks stärka teorin att de utrotades av de första människorna

För 13800 år sedan var det någon som kastade ett spjut mot en mastodon, ett stort elefantdjur i Nordamerika. Det visar ny dateringen av skelettrester av en mastodon i Washington där själva spjutspetsen sitter inkilad i ett revben. Dateringen av spjutspetsen tillsammans med andra jaktfynd av mammut från samma tid visar att storviltjakt bedrevs omkring tusen år tidigare än man tidigare trott, och det har betydelse för förklaringen till att de idag är utrotade.

När den nordamerikanske kontinenten befolkades av invandrande människor från Asien efter den senaste istiden stötte de på en mängd riktigt stora djur, så kallad megafauna. Förutom tre elefantarter fanns där bland annat kameler, flera ton tunga trögdjur och en jättebäver.
Men efter människans intåg försvann megafaunan, enligt en teori på grund av jakt.
Kritiker ifrågasätter att det skulle vara möjligt för några tiotusentals människor att utrota de stora djuren från en hel kontinent, att utdöendet istället berodde på klimatförändrningar som djuren inte klarade av.

Men Jan Ekman som är professor i populationsbiologi vid Uppsala universitet säger att megafaunan klarat av många kraftiga klimatsvängningar tidigare. Däremot är den här typen av stora djur känsliga för jakt och den nya forskningen som visar att jakten pågått under en längre tid stärker teorin att människan är skuld till utdöendet, säger Jan Ekman.

De nya rönen publiceras i Science.

Mer om detta i Vetenskapsradions veckomagasin 13.20 i P1