"EU-dom begränsar stamcellsforskning"

Det går inte att ta patent på mänskliga embryon eller stamceller från embryon. Det slås fast i en dom den här veckan från EU-domstolen. Eftersom Sverige ligger långt fram inom stamcellsforskning innebär domen en begränsning, menar Åsa Hellstadius vid Stockholms universitet, som forskat på patenträtt inom biomedicin.

-- Sverige som tillåter sådan här stamcellsforskning blir diskrimerat, eftersom forskning som vi tillåter inte kommer att vara möjlig att ta patent på. Det gör det svårt att omvandla grundforskning till praktiska tillämpningar, som till exemepel diagnostiska metoder eller nya läkemedel, säger Åsa Hellstadius.

Det finns alltså stora förhoppningar med vilka behandlingar som stamceller kan användas till, eftersom stamceller kan dela sig och bli i princip vilken typ av celler som helst.

Domslutet i veckan kom efter att Greenpeace överklagat ett patent som en tysk forskare tagit på celler som framställts ur mänskliga befruktade ägg, som odlats till embryon och blivit stamceller, och där cellerna även börjat specialisera sig. Det är detta patent som nu underkänns.

Forskning inom området kan fortsätta, men det blir förbjudet att ta patent. Enligt Åsa Hellstadius på Stockholms universitet blir det svårare att locka privata finansiärer till stamcellsforskningen när det inte går att ta patent.

På företaget Cellartis i Göteborg jobbar man just med embryonala stamcellslinjer som utvecklats från överblivna ägg efter provrörsbefruktning. Stamcellerna ligger inlåsta i blå halvmeterhöga burkar. Här säger forskningschef Johan Hyllner att domen var väntad.

Kan man inte söka patent, så väljer man i stället att hemlighålla annat i processen, t ex vilka odlingsvätskor man använder för att få stamcellerna att växa och dela sig till särskilda hjärt- eller leverceller som sedan kanske kan användas för att testa läkemedel, till exempel.