Nanomaterial får EU-definition

Nu har vi fått en officiell definition av vad ett så kallat nanomaterial är.

Det är EU-kommissionen som i går beslutade att definiera att ett nanomaterial ska ha huvudbeståndsdelar som är mellan 1 och 100 nanometer i storlek, eller med andra ord mellan 1 och 100 miljarddels meter.

Tanken är att definitionen ska bringa reda i den uppsjö av bestämningar som används idag i olika branscher och även vara en gemensam plattform för diskussion om eventuella säkerhetsrisker med nanomaterial.