Socialt experiment

Mindre fetma om man flyttats från fattiga områden

1:31 min

Människor som flyttar från fattiga till rikare bostadsområden lider i mindre utsträckning av fetma och diabetes, enligt ny forskning från USA.

Studien är ett stort genombrott, menar Bengt Arnetz som är professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och som även forskar i USA.

– Vi var i den fasen där det var dags att testa alla de här teorierna. Det fanns massor av epidemiologisk forskning som pekar på bostadsområdets betydelse, men ingen hade gjort en ordentlig vetenskaplig intervention på den här strukturella nivån tidigare, säger Bengt Arnetz

5000 personer från några av USAs allra fattigaste bostadsområden har deltagit i 15 år.

För att studera bostadsområdets påverkan på fetma och diabetes, delades personer från fattiga områden som ville delta i studien slumpvis in i tre grupper.

En grupp fick ett särskilt bostadsbidrag för att flytta till ett mindre fattigt område, en annan grupp fick samma bostadsbidrag men utan krav på att flytta, medan en tredje grupp fick bo kvar i sitt ursprungliga område utan något extra bostadsbidrag.

Resultaten visar att den försöksgrupp som fick möjlighet att flytta till ett mindre fattigt område i lägre utsträckning drabbades av fetma o diabetes, i jämförelse med de två grupperna som inte flyttade. Vilka faktorer som gör att människorna som flyttade till rikare områden inte drabbades lika hårt av fetma och diabetes återstår att se.

Enligt Bengt Arnetz handlar det antagligen om en mängd olika faktorer såsom minskad stress och bättre tillgång till ytor som uppmuntrar till motion, som gör att personer i rikare områden har bättre hälsa.

– Här kan man nu börja fundera på om insatser från samhällets sida mer ska börja fokusera på sociala strukturer och det kanske kan angripa den ogynsamma utvecklingen man ser i diabetes och övervikt, att det kan vara ett komplement till de insatser vi redan gör, säger Bengt Arnetz.

Referens:  Ludwig, J. et al. 2011. Neighborhood, obesity, and diabetes - a randomized social experiment. N ENGL J MED. 365:16)