"Mer samverkan mellan högskolor och universitet"

Utbildningsminister Jan Björklund vill att regionala högskolor ökar samverkan med forskningstunga universitet.

Orsaken är väntade hårdare kvalitetskrav på utbildningarna, samt minskade årskullar. Antalet 20-åringar kommer att minska med en fjärdedel på sex år.

Regeringen har avsatt 20 miljoner kronor för ökad samverkan nästa år, och 75 miljoner kronor för året därpå, men kommer inte att tvinga högskolor och universitet att gå ihop, enligt vad Jan Björklund skriver på DN-debatt.

Utbildningsminister Jan Björklund skriver att ökade kvalitetskrav är att vänta på utbildningar, och där flera högskolor tidigare har fått sin examensrätt indraget.