Gäddan kan konkurrera ut rödingen i fjällsjöar

Gäddan kommer att bli vanligare i fjällvärlden i takt med att klimatet ändras och vi får varmare temperaturer. Det visar studier vid Abisko forskningsstation som gjorts av forskare vid Umeå universitet. Biologen Katie Hein har studerat gäddan i en sjö vid Torneträsk och utvecklat modeller som förutsäger gäddans spridning.

Forskaren Katie Hein pumpar båten och förbereder de små tältliknande forskningsnäten för att fånga gädda. Vi är vid en liten sjö i sjösystemet Čábrak. Hade vi varit här för tolv år sedan hade vi kunnat få röding i näten. För då var rödingen och spiggen de enda fiskarna som fanns i sjön när forskarna kom hit för första gången.

När de tre år senare tog med en grupp studenter till sjön för att studera rödingen såg de att det nu också fanns gädda.
Ännu tre-fyra år senare såg de att gäddan helt tagit över.

– Rödingen var tvungen att konkurrera med gäddan om maten, och den blev också uppäten av gäddan, säger Katie Hein. 

I framtiden när årsmedeltemperaturena stiger, blir vattnet i sjöarna också varmare och mer lämpliga för gädda. Beräkningarna som forskarna vid Umeå universitet gjort visar att om 40 år kommer gäddan att kunna leva i 7 000 fler fjällsjöar än i dag.  

Vid nästa sekelskifte, om ungefär 90 år, kommer gäddan att kunna sprida sig till ytterligare 2 000 sjöar i fjällen.

– Det är en stor förändring och vi vet att gäddan kommer att kunna leva i många fler fjällsjöar i framtiden, säger Katie Hein.

Anna Sunna
Sameradion
anna.sunna@sr.se

Referens
Hein et. al. Dispersal through stream networks: modelling climate-driven range expansions of fishes Diversity and Distributions. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2011.00776