Leverenzym visar hur miljögifter påverkar

En ny metod att mäta de biologiska effekterna av miljögifter i våra vattendrag har tagits fram av Göteborgsforskaren Eva Albertsson.

Det handlar om att mäta halterna av ett visst enzym i levern hos fiskar.

Det är halten av enzymet CBR (carbonylreduktas) som höjs som en reaktion på att fiskarna utsätts för miljögifter, och som skulle kunna användas som en så kallad biomarkör, eller en tidig varningssignal för att det finns skadliga ämnen i vattnet, såsom metaller, bekämpningsmedel eller ämnen som bildas vid ofullständig förbränning.

Referens
Albertsson, Eva: From proteomic analysis to biomarker application - studies of carbonyl reductase in fish.