Stamceller ska reparera gula fläcken

Stamceller för behandling av olika sjukdomar har väckt stora förhoppningar, men i många fall har det här visat sig svårare än väntat. Nu verkar en vanlig ögonsjukdom kunna bli ett av de första områden där embryonala stamceller får praktisk betydelse i behandling. För närvarande rekryteras patienter till tre kliniska prövningar.

I USA och Storbritannien har myndigheterna gett tillstånd för så kallade kliniska prövningar av en behandling med stamceller mot sjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration, som är en ögonsjukdom som skapar svåra synproblemen hos framför allt dem som är äldre än 65 år.

Förmåga till skarp syn försämras drastiskt när cellerna i gula fläcken i ögat obönhörligen bryts ner.

Stamcellsprofessorn Christine Mummery vid universitetet i Leiden, Nederländerna anser att de förestående kliniska prövningarna är oerhört intressanta.

– Det här kan vara ett stort och spektakulärt genombrott. Kan en person med hjälp av den här tekniken återfå synförmågan vore det fantastiskt, säger Christine Mummery.

Förklaringen enligt Christine Mummery är att det har visat sig oväntat enkelt att få fram de rätta stamcellerna som anpassar sig snällt till ögat för att göra det de ska, åtminstone i de djurförsök som hittills gjorts. Nu ska det testas på människor i de förestående kliniska prövningarna.