FN vill stoppa kvicksilverutsläpp från guldgruvor

1:40 min

Mycket av det kvicksilver som släpps ut i världen kommer ifrån småskalig guldutvinning, där den giftiga metallen används för att hitta guld. I vissa länder används kvicksilver som är tänkt att användas till amalgam i tandfyllningar istället just till guldutvinning. FN vill nu få stopp på utsläppen av kvicksilver, men då krävs att man också hejdar användningen av amalgam. Det säger Lars Hylander vid geovetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, som studerat guldutvinning i bland annat Brasilien.

– På de här flaskorna med kvicksilver ute på guldfälten så står det ”För tandlagningsändamål”. När man går in i en guldgrävarbutik i Brasilien så finns det kvicksilver som säljs där om man har pengar att betala med, säger docent Lars Hylander. 

I över 50 länder arbetar miljontals människor med att få fram guld med hjälp av kvicksilver. Det krossade berget blandas med vatten och kvicksilver och sen suger kvicksilvret åt sig guldet. För att bli av med kvicksilvret hettar man upp det, inte sällan över öppen eld. Kvicksilvret övergår då i gasform och sprider sig både till mark och vatten, dessutom andas guldletarna in den giftiga gasen, som kan orsaka hjärnskador och ge missbildningar hos foster.

Ungefär 20% av allt guld på den öppna marknaden i världen kommer ifrån den här typen av guldproduktion. FN:s miljöprogram försöker få till en konvention som ska hejda kvicksilverspridningen i världen och i slutet av månaden hålls det tredje av fem möten där många av världens nationer ska försöka samsas om ett avtal.

Men eftersom stora mängder av kvicksilvret säljs för att användas som tandamalgam och de internationella tandvårdsorganisationerna trycker på för att få fortsätta använda amalgam kan det vara mycket svårt att få till en begränsning, det säger Petra Hagström på Naturvårdsverket som är med i den svenska delegation som är medverkar på FN:s nästa möte som hålls i Nairobi.

– Vad som kommer är nog att det över tid skall fasas ut, men inte att man skall sluta använda det nu, det är nog rätt osannolikt, säger Petra Hagström.