Norge kräver stopp för fiskdumpning i Skagerrak

1:40 min

Norge vill stoppa EU-fiskare att slänga oönskad fisk över bord när man fiskar i norskt vatten. Landbygdsministrarna i Sverige, Norge och Danmark har redan tecknat ett avtal om fiskedumpningsförbud i Skagerrak och nu pågår intensiva förhandlingar för att få med EU på tåget, eftersom det krävs att avtalet omvandlas till EU-lag för att det ska bli bindande. Om inte EU går med på detta kan Norge stänga sin fiskezon i Skagerrak i augusti 2012. För svensk del handlar det om 20 procent av räkfisket som försvinner isåfall.

Tiotusentals ton torsk som fiskas i Skagerrak, kastas överbord idag. Likadant är det med många andra fiskslag när yrkesfiskarna får upp mer än den tillåtna kvoten, eller fiskarna är för små eller att hotade arter fastnat i trålen.

Ibland är det nästan hälften av fångsten som kastas i havet, oftast död, och Norge har länge tyckt att det är ett slöseri med resurser, säger Geir Ervik som är seniorrådgivare på det norska fiskeri- och kustdepartementet.
– Vi menar ju och har alltid ansett att det är meningslöst att kasta bra mat i havet och att det inte heller är moraliskt riktigt att göra det, säger Geir Ervik på det norska fiskeri- och kustdepartementet

Sedan 60-talet finns det ett gemensamt fiskeavtal för Sverige, Danmark och Norge i Skagerack. Men för två år sedan sa Norge upp avtalet och i sommar upphör det att gälla. Nu kräver norrmännen att EU inför ett så kallat utkastförbud på samma sätt som Norge redan haft i två decennier. Det betyder att all fisk som tas upp måste tas i land och registreras, men att yrkesfiskarna inte får betalt för bifångsten.

Forskning stöder att utkastförbudet gjort att norska vatten inte är lika utfiskade som EU:s, och Norges krav stöds av Danmarks och Sveriges fiskeministrar. Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan länderna och EU, berättar Bengt Kåmark som är ansvarig för planering av internationella frågor på svenska Havs- och vattenmyndigheten.

– Om vi inte skriver under detta så kan det innebära att Norge surnar till litegrann och säger att nu är det utkastförbud som gäller i norsk zon och de kan till och med vara så radikala att de stänger av och hindrar EU-fiskare från tillträde i norsk zon, enligt Bengt Kåmark på svenska Havs- och vattenmyndigheten.

Emy Krüger
Klotet@sr.se