"Teknikutveckling bästa sättet möta klimathotet"

1:53 min

USA:s energiminister Steven Chu tror mer på teknikutveckling än på bindande avtal för att minska koldioxidutsläppen. Det berättade han för Vetenskapsradion när han nyligen besökte Stockholm. Även om USA i de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Durban lovat att fortsätta förhandla.

Det är genom teknikutveckling av alternativa energikällor och koldioxidlagring som vi bäst möter klimathotet anser USA:s energiminister Steven Chu som besökte Sverige i samband med Nobelfesten.

Chu är inte bara minister utan blev också Nobelpristagare i fysik 1997.

Som vetenskapsman sätter han stor tilltro till teknikens förmåga till samhällsomvälvning, och menar att politikens och energidepartements roll mycket handlar om att skapa förutsättningar för forskning och teknikutveckling på energiområdet.

Men rätt ekonomiska styrsystem är också en förutsättning anser han. Koldioxidutsläpp måste kosta.

Ett sätt att styra om elproduktionen till förnyelsebara energislag skulle alltså enligt energiministern vara ett regelverk som sätter ett pris på klodioxidutsläpp.

När det gäller ett bindande avtal att minska koldioxidutsläppen är han däremot mer pessimistisk. Och på frågan vad det betyder för honom som politiker att han i grund och botten egentligen är vetenskapsman svarar han så här:

-Jag pratar inte som en politiker, jag försöker tala sanning, säger USA:s energiminister Steven Chu. 

 Vetenskapsmän är ofta oense menar han, men i slutänden är det experiment som fäller avgörandet om vad som är sant eller inte.