Protester mot dyra tidskrifter

Över 5000 forskare har nu skrivit på ett upprop mot dyra tidskrifter. Och de bojkottar det stora vetenskapliga förlaget Elsevier, som bland annat ger ut medicintidskriften The Lancet. Man menar att höga priser motverkar fri spridning av forskningsresultat.

Prenumerationsavgifterna är en stor utgift för universiteten. Till exempel betalar Uppsala universitets bibliotek över 9 miljoner per år för tidskrifter från Elsevier. Förlaget tillbakavisar kritiken och menar att de inte är dyrare än andra förlag, och att tidskrifterna är billigare än nånsin.

Uppropet kan ses som en del av en process där forskare mer och mer vill sprida sina resultat på ett öppet och tillgängligt sätt.

Ellen Dolk på Statens väg- och transportforskningsinstitut är en av de svenska forskare som skrivit på uppropet.

– Jag tycker att forskning, speciellt forskning som finansieras statligt och offentligt, det är ju så att säga offentlig forskning och den tycker jag ska vara tillgänglig för alla utan stora kostnader.