Atenololstudie på tvärs mot SBU-slutsats

Läkemedelsverket har beslutat att granska den nya studie som kommit fram till att den vanliga blodtrycksmedicinen Atenolol skulle ha dålig effekt. Den informationen går på tvärs mot vad Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nyligen kom fram till.

Den vanliga blodtryckssänkande medicinen Atenolol tycks ha sämre effekt än andra liknande mediciner enligt en ny studie vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

De här uppgifterna går på tvärs mot vad statens beredning för medicinsk utvärdering kom fram till i alldeles nyligen. Läkemedelsverket ska nu noga granska den nya informationen för att försöka bringa reda i frågan.

Trots osäkerheten kring Atenolols effekt uppmanas patienter som tar medicinen att inte sluta med det tvärt eller utan att samråda men läkare. Det kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke.