Funna nikotinreceptorer banar väg för enklare rökavvänjning

Att sluta röka kanske bli lite lättare framöver. Amerikanska forskare tror sig nu veta precis vilka receptorer i hjärnan som är ansvariga för nikotinberoende. Det kan bana väg för avvänjningspreparat som riktar in sig direkt mot nikotinreceptorerna.

Forskarna undersökte hur möss med olika varianter av nikotinreceptorerna reagerade på nikotin, och det visade sig att möss med en viss variant var särskilt känsliga.

Kanske ser det likadant ut hos människor. I så fall bör man kunna avgöra med ett gentest vem som har särskilt lätt att bli nikotinberoende.

Men framför allt kan det här öppna för rökavvänjningsmedel som riktar in sig direkt på de skyldiga receptorerna - altså lite mer sofistikerade medel än nikotinplåster och annat som bara har till uppgift att mildra abstinensen när man slutar röka eller snusa.

Forskarna är verksamma vid California Institute of Technology i Pasadena och vid University of Colorado i Boulder. De publicerar sina resultat i tidskriften Science.