Svampar kan ge oss framtidens antibiotika

Vanliga svampar kan vara en bra källa till nya antibiotikapreparat. Nu har vaxskivlingar visat sig innehålla ett ämne som fungerar utmärkt mot de mest svårbemästrade bakterier - till exempel den som orsakar sjukhussjukan.

På en vaxskivling biter inga sniglar - tänk efter, de står alltid snygga och oskadade med rullade hattbrätten. Tyska svampforskare blev nyfikna på vad vaxskivlingar innehöll som kunde hjälpa dem att hålla undan angrepp.

Det visade sig att där fanns hygroforon, ett namn som kommer från skivlingens latinska namn Hygroforus. Och hygroforon var rejält giftigt för sjukhussjukebakterien Stafylococcus aureus.

Finslipar kemin

De verksamma substanserna har redan patenterats och nu finslipar man kemin, berättare Norbert Arnold, en av forskarna vid fytokemiska forskningsinstitutet i Halle där studien är gjord.

- Svampar har funnits väldigt länge och de har utvecklat giftet som ett försvar mot mögelsvampar, bakterier och insekter som annars bryter ner den säger Norbert Arnold. 

Tio gånger giftigare

För oss är det viktigaste nog att hygroforon faktiskt är tio gånger starkare än det bredspektrumantibiotika, Vancomycin, som är det sista vi har att tillgå mot sjukhussjuka.

En ny substans, som det ännu inte finns någon resistens emot. Ännu, för den kommer med tiden, som amen i kyrkan - det kan vi inte skydda oss mot, för bakterier lär sig.

Men ett så effektivt antibiotikum - får vi inte i oss det oavsiktligt när vi äter vår vaxskilvlingsstuvning då?

Jo, säger Norbert Arnold, men hygroforon är dels inte vattenlösligt, dels faller det sönder i magens sura miljö.