Obligatoriskt med solpanel på spanska hus

I Spanien överväger regeringen att kräva installationer av solpaneler på alla nybyggda eller renoverade byggnader.

Spanien är ett av Europas soligaste länder och ett hushåll med solpaneler för uppvärmning av vatten skulle enligt spanska tidningen El Pais spara 700 kronor per år. Dessutom skulle utsläppen av växthusgaser minska rejält, enligt regeringen.

Den spanska regeringen vill tiodubbla mängden solpaneler fram till 2010. Kritiker anser dock att det skulle bli för dyrt att införa ett krav på solpaneler i spanska hus som redan är dyra, enligt kritikerna.