Bakslag för Greenpeace om genförändrad majs

Greenpeace får inte ta del av företaget Monsantos studier om genförändrad majs. Det slog kammarrätten i Jönköping fast under onsdagen.

Miljöorganisationen överklagade tidigare i höst Jordbruksverkets nekan till att lämna ut alla delar av en uppmärksammade studie kring hur råttor reagerat på en genförändrad majs som Monsanto vill införa i EU. Enligt studien drabbades råttorna av inflammationer efter att ha ätit majsen.

Greenpeace anser att studien är en del av den bedömning av miljörisker som ska göras när en genförändrad organism införs i EU. Då ska materialet vara offentligt enligt EU:s regler. Men kammarrätten stödjer alltså Jordbruksverkets motivering att inte lämna ut hela studien eftersom det riskerar att skada företaget Monsanto.