Framtidens batteri är gjort av trä

2:00 min

Fortfarande saknas bra lagringsmöjligheter för el från sol- och vindkraft, som behövs till exempel under nätter och vindstilla dagar. Många av dagens batterier har problemen att de använder sällsynta jordartsmetaller och miljöskadliga ämnen som bly. Men nu en svensk forskare framställt vad som skulle kunna bli ett miljövänligt batteri - av ett ämne som finns i trä.

– Orsaken till att vi satte igång med att försöka utveckla nya batterier är att med utvecklingen av organisk elektronik där man gör el av solljus kommer behovet av en matchande teknik för att lagra den elektriska energin, säger Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik Linköpings universitet.

Ämnet som forskarna upptäckte kunde lagra el kommer från våra träd. Det heter lignin och utgör ungefär en fjärdedel av träets innehåll. I studien tog man vara på brunlut, en restprodukt från pappersmassaframställning som annars bränns. Ur ligninet i massaresterna förädlades fram ett material som i sig inte leder ström, men har förmågan att lagra de laddade elektronerna och protonerna.

Det ellagrande ämnet kombinerades med ett annat kolbaserat ämne som man sen tidigare visste kan leda ström, långt ifrån så bra som metaller, men tillräckligt bra för ändamålet. Av de två ämnena konstruerade forskarna en elektrod, alltså ett slags förstadium till ett batteri.

För den som har lärt sig att metaller leder ström och trä snarare isolerar låter det här kanske märkligt. Men i de gröna växternas fotosyntes är det just kolbaserade molekyler som transporterar laddade partiklar och binder energin från solen - något som faktiskt inspirerade forskarna att använda lignin, som har kemiska beståndsdelar som påminner om molekylerna som omvandlar energi i fotosyntesen.

Man har försökt framställa batterier på liknande sätt redan för 25 år sen, men lignin har aldrig använts till detta förr - och effekten är betydligt högre i den nya studien.

Om forskarna lyckas skapa ett träbaserat batteri så skulle fördelarna vara skulle vara att det är billigt, nedbrytbart och man slipper använda sällsynta eller miljöskadliga ämnen.

Även om det är långt kvar till ett färdigt batteri tror Olle Inganäs att när lagringen kommer ifatt så har solelen enorm potential:

– Det går att försörja planeten med den teknologin, när den väl är mogen - den är mycket omogen än så länge.

Referens: Grzegorz Milczarek och Olle Inganäs: "Renewable Cathode Materials from Biopolymer/Conjugated Polymer Interpenetrating Networks". Science 2012-03-23. Doi: 10.1126/science.1215159.