Vätgas kan bli framtidens flygbränsle

Höga oljepriser och påverkan på miljön gör att många anser att flygindustrin måste ta fram alternativ till dagens fossila flygbränslen. En av de tänkbara kandidaterna kan vara vätgas.

Om 20 år förväntas den globala flygtrafiken ha tredubblats. Med samma höga priser på olja som idag är det inte svårt att tänka sig hur det skulle påverka flygbolagens ekonomi och biljettpriserna i slutändan. Även miljön är en viktig faktor. Arlanda är en av de flygplatser som snart kommer att få problem med att få de utsläppsrättigheterna man har för koldioxid att räcka till. Många anser därför att flyget snart kommer att behöva gå över till ett mer miljövänligt och förnyelsebart bränsle. Fredrik Svensson på Totalförsvarets forskningsinstitut tillhör de som menar att vätgas skulle kunna bli ett alternativ.

Gammal idé
Vätgas som flygbränsle är ingen helt ny idé. Redan i några av de allra första jetmotorerna användes delvis vätgas som bränsle, och principiellt sett är det inga stora skillnader mellan en jetmotor som går på flygfotogen och en som går på vätgas.

Men, än så länge har inget flygplan flugit enbart på vätgas och en prototyp som skulle byggas inom ramen för EU-projektet ”Cryoplane” hamnade i malpåse i brist på resurser.

Motorteknik inte största hindret
Men det stora hindret för vätgasdrivna flygplan handlar egentligen inte om att utveckla tekniken för själva motorerna, säger Fredrik Svensson på Totalförsvarets forskningsinstitut.

– De stora kostnaderna innebär ju att man måste bygga upp en helt ny infrastruktur runt alla flygplaster för att förse planen med vätgas, och innan man kan sätta igång med det så måste man ju dessutom hitta effektiva och miljömässigt hållbara sätt att producera vätgasbränslet på.